Sammlungen

______________

Suche

Naziv fonda/zbirke  Granične godine građe
Zbirka geografskih karata i mapa ХVII–ХХ 
Zbirka planova i skica ХIХ–ХХ 
Zbirka pečata (matrica) ХIХ–ХХ 
Zbirka biografije istaknutih revolucionara i učesnika NOR–a 1914–1944
Zbirka Varia 1718–1978
Zbirka građanskih stranaka 1919–1940
Zbirka dnevnika učesnika radničkog pokreta 1917–1945
Zbirka dokumenata Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije 1941–1944
Zbirka Ženski pokret 1939
Zbirka legitimacija, objava i drugih dokumenata streljanih i učesnika NOR–a [1920], 1925–1947
Zbirka narodna vlast 1941–1946
Zbirka o NOR–u i revoluciji 1941–1946
Zbirka Odbor Slovena dobrovoljaca Banatske klisure 1945–1947
Zbirka pisama osuđenih na smrt 1937–1946
Zbirka pisama radničkih pesnika i pesnika revolucije 1880–1945
Zbirka Pokloni i otkupi 1282–1960
Zbirka radničkih partija, stranaka i političkih grupa 1921–1941
Zbirka o Radničkom pokretu 1907–1941
Zbirka Rariteta ХIX–ХХ 
Zbirka Restitucija 1721–1918
Zbirka Rukopisa monografija i hronika 1941–1958
Zbirka Sindikalni pokret 1920–1941
Zbirka Specijalna policija – Beograd 1940–1944
Zbirka Studentski pokret 1919–1940
Zbirka turskih dokumenata (fotokopije) ХVI–ХIХ vek
Zbirka Učiteljski pokret 1903–1940
Zbirka Svetislava S. Glišovića [1932–2003]
Zbirka Dragoljuba S. Ilića 1898–1964
Zbirka Dimitrija Jankovića 1886–1962
Zbirka Vojislava Jovanovića Maramboa 1858–1918
Zbirka Vojmira Kljakovića
Zbirka Andre Kostića 1906–1958
Zbirka Živojina Lazarevića 1911–1959
Zbirka Dragiše Lapčevića 1904–1914
Zbirka Andrije Luburića 1690–1935
Zbirka Svetozara Markovića – Toze 1927–1940
Zbirka Milene i mr Tomislava Milanovića
Zbirka Živote Milojkovića 1919–1936
Zbirka Ivana Milutinovića 1925–1940
Zbirka Ljubomira Mićića 1905–1939
Zbirka Mihajla Mihajlova 1934–2009
Zbirka Koste Mihajlovića [1904]
Zbirka Koste Novakovića 1907–1920
Zbirka Blagoja K. Pavlovića 1947–1995
Zbirka Desanke Pavlović 1940–1997
Zbirka Pavla Pavlovića 1945–1979
Zbirka Dušana Perovića 1800–1814
Zbirka Radoslava Perovića 1838–1914
Zbirka Mite Petrovića 1711–1899
Zbirka Dušana Popovića 1907–1918, 1959–1960
Zbirka Radivoja Radulovića 1914–1946
Zbirka Stevana Roce 1902–1969
Zbirka Dragoslava Smiljanića 1931–1940, 1960
Zbirka Dragoslava Stranjakovića 1843–1868
Zbirka Dimitrija Tucovića 1898–1914
Zbirka plakata 1840–1958
Zbirka štampe 1939–1945
Zbirka fotografija ХIХ–ХХ 
Zbirka memoarska građa o radničkom pokretu i Narodnooslobodilačkom ratu 1903–1945
Mikrofilm
Mikrofilm serija Austrija 1591–1918
Mikrofilm serija Belgija 1856–1924
Mikrofilm serija Bugarska 1915
Mikrofilm serija Velika Britanija 1812–1919
Mikrofilm serija Venecija 1448–1617
Mikrofilm serija Grčka 1464–1910
Mikrofilm serija Italija 1861–1945
Mikrofilm serija Kanada 1855–1995
Mikrofilm serija Mađarska 1726–1895
Mikrofilm serija Nemačka 1871–1918
Mikrofilm serija Sjedinjene Američke Države 1837–1934
Mikrofilm serija Francuska 1812–1929
Mikrofilm serija Čehoslovačka 1710–1920
Mikrofilm serija Švedska 1658–1921