Збирке

______________

Претрага

Назив фонда/збирке Граничне године грађе
Збирка Поклони и откупи 1282–1960
Збирка географских карата и мапа XVII–XX век
Збирка Varia 1718–1996
Збирка Реституција 1721–1918
Збирка Раритета ХIX–ХХ век
Збирка фотографија ХIX–ХХ век
Збирка планова и скица ХIХ–ХХ век
Збирка печата (матрица) ХIX–ХХ век
Збирка песама радничких песника и песника револуције 1894–1965
Збирка Синдикални покрет 1895–1941
Збирка мемоарске грађе о радничком покрету и Народноослободилачком рату 1903–1945
Збирка Грађанске странке 1907–1938
Збирка О радничком покрету 1907–1941
Збирка географских карата, мапа и војних скица [1912–1952]
Збирка дневника учесника радничког покрета 1913–1945
Збирка биографија истакнутих револуционара и учесника НОР–а 1914–1963
Збирка Студентски покрет 1919–1941
Збирка Учитељски покрет 1920–1940; 1956–1958
Збирка Радничке партије, странке и политичке групе 1921–1941
Збирка легитимација, објава и других докумената стрељаних и учесника НОР 1925–1944
Збирка писама осуђених на смрт 1937–1946
Збирка Женски покрет 1939–1940
Збирка штампе 1939–1951
Збирка докумената Народноослободилачке војске Југославије 1941–1947
Збирка Специјална полиција – Београд (Управа Државне безбедности НРС) 1940–1944
Збирка о НОР–у и револуцији 1941–1944
Збирка плаката 1840–1953
Збирка Рукописа монографија и хроника 1956–1962
Збирка Конгрес српског уједињења ХХ век
Збирка турских докумената (фотокопије) ХVI–ХIХ век
Збирка Светислава С. Глишовића [1932–2003]
Збирка Драгољуба С. Илића 1898–1964
Збирка Димитрија Јанковића – Робеспјера 1887–1962
Збирка Војислава Јовановића Марамбоа 1858–1918
Збирка Андре Костића 1906– 1958
Збирка Живојина Лазаревића 1911–1959
Збирка Андрије Лубурића 1690–1935
Збирка Светозара Марковића – Тозе 1927–1940
Збирка Милене и мр Томислава Милановића 1963–2003
Збирка Животе Милојковића 1919–1936
Збирка Ивана Милутиновића 1925–1940
Збирка Љубомира Мићића 1905–1939
Збирка Косте Михајловића [1904]
Збирка Косте Новаковића 1907–1920
Збирка Благоја К. Павловића 1947–1995
Збирка Десанке Павловић 1940–1997
Збирка Павла Павловића 1945–1979
Збирка Душана Перовића 1800–1814
Збирка Радослава Перовића 1838–1914
Збирка Мите Петровића 1711–1899
Збирка Душана Поповића 1903–1918; 1960
Збирка Радивоја Радуловића 1914–1941
Збирка Стевана Роце 1902–1969
Збирка Драгослава Смиљанића 1931–1940
Збирка Драгослава Страњаковића 1843–1868
Збирка Димитрија Туцовића 1898–1914
Збирка Владимира Ћоровића (–)
Микрофилм серија Аустрија 1591–1918
Микрофилм серија Белгија 1856–1924
Микрофилм серија Бугарска 1915
Микрофилм серија Велика Британија 1812–1919
Микрофилм серија Венеција 1448–1617
Микрофилм серија Грчка 1464–1910
Микрофилм серија Италија 1861–1945
Микрофилм серија Канада 1855–1995
Микрофилм серија Мађарска 1726–1895
Микрофилм серија Немачка 1871–1918
Микрофилм серија Сједињене Америчке Државе 1837–1934
Микрофилм серија Француска 1812–1929
Микрофилм серија Чехословачка 1710–1920
Микрофилм серија Шведска 1658–1921
Барањска жупанија – Печуј 1698–1800