Услуге и формулари

______________

Корисници могу фотокопирати, скенирати коришћену архивску грађу и користити друге услуге које Државни архив Србије нуди у складу са важећим ценовником.

Државни архив Србије нуди услугу истраживања архивске грађе за истраживаче који нису у могућности да сами посете читаонице Архива, услугу издавања преписа докумената или уверења и оригиналних докумената са факултета и виших школа. Више информација о овим и другим услугама које нудимо можете наћи на следећем линку: Ценовник услуга Државног архива Србије за 2023. годину (Сл. гласник РС, бр. 117/2022).

За приступ архивској грађи или израду уверења потребно је попунити следеће формуларе: