Документа

______________

Статут

Правилник о раду

Правилник о организацији и систематизацији послова у Државном архиву Србије

Правила о радној дисциплини и понашању запослених у Државном архиву Србије

Правилник о јавним набавкама

План јавних набавки за 2024. годину

План јавних набавки за 2023. годину

План јавних набавки за 2022. годину

План јавних набавки за 2021. годину

Прва измена плана јавних набавки Државног архива Србије за 2021.

 

Извештај о ревизији правилности пословања Архива Србије за 2018. годину 


Финансијски извештај за 2014. Завршни рачун за 2014. Образложење завршног рачуна за 2014.
Финансијски извештај за 2015. Завршни рачун за 2015. Образложење завршног рачуна за 2015.
Финансијски извештај за 2016. Завршни рачун за 2016. Образложење завршног рачуна за 2016.
Финансијски извештај за 2017. Завршни рачун за 2017. Образложење завршног рачуна за 2017.
Финансијски извештај за 2018. Завршни рачун за 2018. Образложење завршног рачуна за 2018.
Финансијски извештај за 2019. Завршни рачун за 2019. Образложење завршног рачуна за 2019.
Финансијски извештај за 2020. Завршни рачун за 2020. Образложење завршног рачуна за 2020.
Финансијски извештај за 2021. Завршни рачун за 2021. Образложење завршног рачуна за 2021. 
Финансијски извештај за 2022. Завршни рачун за 2022. Образложење завршног рачуна за 2022.
Финансијски извештај за 2023. Завршни рачун за 2023. Образложење завршног рачуна за 2023.
Финансијски план за 2024. Финансијски план за 2024.