Коришћење архивске грађе

______________

У Центру за информације корисници могу добити основне информације о архивским фондовима и збиркама, као и о библиотечком материјалу који им може бити од користи током истраживања.

Заинтересованима за истраживање у Државном архиву Србије препоручујемо да се најпре у Центру за информације распитају да ли се архивска грађа која их интересује чува у овој установи и који су услови њеног коришћења.

Центар за информације ради од 8 до 16 часова (Карнегијева 2, +381 11 3370 781, лок. 116, centar@archives.org.rs).

Право на коришћење архивске грађе и библиотечког материјала Архива имају сви грађани Србије, као и страни држављани. Архивска грађа и библиотечки материјал доступни су искључиво у читаоницама Државног архива у складу са Правилником о условима и начину коришћења архивске грађе и библиотечког материјала.

Формулар – захтев за истраживање се попуњава у Центру за информације у Карнегијевој 2 или се попуњен шаље мејлом на centar@archives.org.rs. Уз захтев за истраживање архивске грађе корисник треба да попуни и обавештење о подацима о личности које Државни архив Србије прикупља.

Корисник може да приступи истраживању у читаоници тек по одобрењу директора Архива.

Захтев за истраживање се попуњава за сваку тему и важи за текућу годину само за лице које је поднело захтев. Архивска грађа и библиотечки материјал користе се, у зависности од њиховог смештаја, у читаоницама Државног архива Србије, у Карнегијевој бр. 2 и у Железнику, Булевар младих бр. 5.

Корисницима у читаоници су на располагању научно-информативна средства (водичи, инвентари, индекси, каталози, пописи) на основу којих се одабира и наручује архивска грађа за истраживање.

Грађа преузета од Безбедносно-информативне агенције која се чува у Архиву користи се у складу са Правилником о условима и начину коришћења збирки докумената и досијеа лица преузетих од Безбедносно-информативне агенције и састоји се из досијеа лица и збирки докумената. Преузето је око 80.000 досијеа, а поступак примопредаје још увек није окончан.

С обзиром да поступање са досијеима преузетим од Безбедносно-информативне агенције није уређено одговарајућим законом, грађани не могу остварити увид у досијеа, али могу добити информацију да ли се у Државном архиву Србије налази одређени досије. Копије докумената из досијеа доступне су само вишим судовима Републике Србије, пред којима се воде поступци за рехабилитацију лица.

Збирке докумената преузете од Безбедносно-информативне агенције могу се користити једино у научно-истраживачке сврхе и то у сврху израде докторске дисертације, научно-истраживачког пројекта и научног приређивања тематских зборника докумената.

Захтев за коришћење збирки докумената преузетих од Безбедносно-информативне агенције

Захтев за проверу дoсијеа преузетих од Безбедносно-информативне агенције

Овлашћено лице за поступање по захтевима који се односе на архивску грађу преузету од Безбедносно-информативне агенције Весна Петровић, +381 11 3370 781, локал 126.