Унутрашња организација

______________

 

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

Управа Државног архива Србије

 

Директор

Др Мирослав Перишић

 

 

Помоћници директора

Јелица Рељић, помоћник директора – за основну делатност, архивски саветник

Златибор Марковић, помоћник директора – за опште послове, архивски саветник

 

Секретар

Ксенија Пејовић

 


Технички секретар

Гордана Вујисић, архивски помоћник I врсте

 

Одељење архивске грађе старог периода

 

Руководилац Одељења архивске грађе старог периода

Александар Марковић, виши архивист

 

Служба – Депо I

Мирољуб Јовановић, руководилац Депоа I, виши архивист

Димитрије Митровић, архивски помоћник

 

Сређивање и обрада

Љиљана Благојевић, архивски саветник

Ана Кос Вујовић, виши архивист

Снежана Ратић, виши архивист

Ениса Аломеровић Хубанић, архивист

Оливера Антонић, архивист

Ђурђија Аџић, архивист

Душан Гутеша, архивист

Нада Љушић, виши архивски помоћник I врсте

Гордана Антић, архивски помоћник I врсте

Биљана Илијашевић, архивски помоћник I врсте

Ружица Суботић, архивски помоћник I врсте

 

Одељење архивске грађе новог периода

 

Руководилац Одељења архивске грађе новог периода

Славица Соломун, архивски саветник

 

Служба за заштиту грађе ван Архива

Др Татјана Кикић, руководилац Службе за заштиту грађе ван Архива, архивски саветник

Тамара Говедарица, архивист

Вукадин Шљукић, архивист 

Јасмина Перковић, архивски помоћник

 

Служба – Депо II и читаоница

Петар Росић, руководилац  Депоа II, виши архивист

Горан Дончић, архивски помоћник I врсте

Светлана Лекић, архивски помоћник I врсте у читаоници

Мануела Стефановић, архивски помоћник I врсте

 

Сређивање и обрада

Драгица Јанковић Моугкракис, архивски саветник

Мр Мирјана Богосављевић, виши архивист 

Александра Матић, виши архивист

Милена Мићић Главоњић, архивист    

Весна Јовановић, архивски помоћник I врсте 

Снежана Марјановић, архивски помоћник I врсте

Јасмина Милошевић, архивски помоћник I врсте

Весна Обођан, архивски помоћник I врсте 

Јасмина Савковић, архивски помоћник I врсте

 

Одељење за коришћење архивске грађе и техничку заштиту

 

Руководилац Одељења за коришћење архивске грађе и техничку заштиту

Александар Рафаиловић, архивист

 

Послови матичне делатности

Татјана Драгићевић, архивски саветник

 

Центар за информације

Гордана Вукасовић, виши архивист

Бојана Фемић, архивист

Ратка Бјелановић, виши архивски помоћник I врсте

 

Читаоница

Петра Ћурчић, архивски помоћник I врсте

Јелена Никчевић, архивски помоћник I врсте

Гордана Милановић, техничар штампе

           

Библиотека

Татјана Јовановић, библиотекар саветник

Весна М. Јовановић, књижничар

 

Служба – Центар за обраду података

Никола Аџић, руководилац Центра за обраду података, архивист

Александра Јаношев, виши архивски помоћник I врсте (за информационе технологије)

Миомир Комаров, архивски помоћник I врсте

 

Служба – Центар за микрофилмовање архивске грађе

Саша Ружесковић, руководилац Центра за микрофилмовање архивске грађе, виши архивист

Горан Судимац, архивист (возач по потреби)

Славица Анђелковић, архивски помоћник I врсте

Биљана Урошевић, архивски помоћник I врсте

 

Служба – Лабораторија за конзервацију и рестаурацију архивског и библиотечког материјала

Снежана Петров, руководилац Лабораторије за конзервацију и рестаурацију архивског и библиотечког материјала, виши конзерватор папира

Мила Борак, конзерватор папира

Анита Пјевалица, рестауратор папира

Мирјана Станковић, рестауратор папира

 

Одељење за опште послове

Марија Милошевић, виши архивист за поступање по захтевима који се односе на архивску грађу преузету од БИА; лице овлашћено за заштиту података о личности (+381 11 3370 781, лок. 126, m.milosevic@archives.org.rs

Весна Петровић, архивист за поступање по захтевима који се односе на архивску грађу преузету од БИА

Нина Симић Јовановић, правник

 

Финансијско – рачуноводствена служба

Јованка Говедарица, руководилац Финансијско – рачуноводствене службе

Лепа Божић, самостални финансијско-рачуноводствени сарадник

Дренка Филиповић, референт за финансијско-рачуноводствене послове

 

Писарница

Јелена Tодоровић, виши архивски помоћник

 

Јасмина Танасковић, оператер технике

Тања Станковић, спремачица

Ана Маловић, спремачица