Управа Државног архива Србије

 

Директор централне установе

Др Мирослав Перишић

 

Помоћници директора централне установе

Јелица Рељић, помоћник директора централне установе – за основну делатност

Златибор Марковић, помоћник директора централне установе – за опште послове

 

Секретар централне установе

Ксенија Пејовић

 


 

Одељење архивске грађе старог периода

Александар Марковић, руководилац основне организационе јединице – руководилац Одељења архивске грађе старог периода

 

Сређивање и обрада

Мр Мирјана Богосављевић, архивски саветник (на сређивању и обради архивске грађе)

Ана Кос Вујовић, виши архивист (на сређивању и обради архивске грађе)

Снежана Ратић, виши архивист (на сређивању и обради архивске грађе)

Ениса Аломеровић Хубанић, виши архивист (на сређивању и обради архивске грађе)

Бојана Фемић, виши архивист (на сређивању и обради архивске грађе)

Ђурђија Аџић, архивист (на сређивању и обради архивске грађе)

Слободан Богдановић, архивист (на сређивању и обради архивске грађе)

Коста Милојковић, архивист (на сређивању и обради архивске грађе)

Дарко Опалић, архивист (на сређивању и обради архивске грађе)

Дарко Пачавра, архивист (на сређивању и обради архивске грађе)

Игор Јовичић, архивист (на сређивању и обради архивске грађе)

Станислава Над, архивист (на сређивању и обради архивске грађе)

Данијела Милошевић, архивист (на сређивању и обради архивске грађе)

Нада Љушић, виши архивски помоћник I врсте (на сређивању и обради архивске грађе)

Гордана Антић, архивски помоћник I врсте (на сређивању и обради архивске грађе)

Биљана Илијашевић, архивски помоћник I врсте (на сређивању и обради архивске грађе)

Ружица Суботић, архивски помоћник I врсте (на сређивању и обради архивске грађе)

 

Служба – Депо I

Мирољуб Јовановић, архивски саветник у депоу – руководилац Службе Депоа I

Горан Судимац, архивист у депоу (Депо I)

Никица Кукољ, архивски помоћник у депоу (Депо I)

 

Одељење архивске грађе новог периода

Славица Соломун, руководилац основне организационе јединице – руководилац Одељења архивске грађе новог периода

 

Сређивање и обрада

Драгица Јанковић Моугкракис, архивски саветник (на сређивању и обради архивске грађе)

Александра Матић, виши архивист (на сређивању и обради архивске грађе)

Душан Гутеша, виши архивист (на сређивању и обради архивске грађе)

Милена Мићић Главоњић, архивист (на сређивању и обради архивске грађе)

Павле Стојановић, архивист (на сређивању и обради архивске грађе)

Весна Петровић, виши архивист (за поступање по захтевима који се односе на архивску грађу Безбедносно-информативне агенције)

Весна Јовановић, архивски помоћник I врсте (на сређивању и обради архивске грађе)

Снежана Марјановић, архивски помоћник I врсте (на сређивању и обради архивске грађе)

Јасмина Милошевић, архивски помоћник I врсте (на сређивању и обради архивске грађе)

Весна Обођан, архивски помоћник I врсте (на сређивању и обради архивске грађе)

Јасмина Савковић, архивски помоћник I врсте (на сређивању и обради архивске грађе)

 

Служба за заштиту грађе ван Архива

Александар Рафаиловић, виши архивист на пословима заштите архивске грађе и регистратурског материјала ван архива – руководилац Службе за заштиту грађе ван архива

Оливера Антонић, виши архивист на пословима заштите архивске грађе и регистратурског материјала ван архива

Тамара Говедарица, архивист на пословима заштите архивске грађе и регистратурског материјала ван архива

Вукадин Шљукић, архивист на пословима заштите архивске грађе и регистратурског материјала ван архива

Јасмина Перковић, архивски помоћник (за заштиту архивске грађе ван архива)

 

Служба – Депо II 

Петар Росић, виши архивист у депоу – руководилац Службе Депоа II

Горан Дончић, архивски помоћник I врсте у депоу (Депо II)

Светлана Лекић, архивски помоћник I врсте у депоу (Депо II)

Мануела Стефановић, архивски помоћник I врсте у депоу (Депо II)

 

Одељење за коришћење архивске грађе и техничку заштиту

Никола Аџић, руководилац основне организационе јединице – руководилац Одељења за коришћење архивске грађе и техничку заштиту

 

Татјана Драгићевић, архивски саветник на пословима матичне делатности

Гордана Вукасовић, виши архивист (у Центру за информације)

Ања Вулић, архивист (у Центру за информације)

Ратка Бјелановић, виши архивски помоћник I врсте (у Центру за информације)

Јелена Никчевић, архивски помоћник I врсте (у Читаоници)

Татјана Јовановић, дипломирани библиотекар саветник

Весна М. Јовановић, књижничар

 

Служба – Центар за обраду података

Александра Јаношев, виши архивски помоћник I врсте (за информационе технологије)

Љиљана Мандрапа, виши архивски помоћник I врсте (за информационе технологије)

 

Служба – Центар за микрофилмовање архивске грађе

Саша Ружесковић, виши архивист (на микрофилмовању) – руководилац Службе Центра за микрофилмовање архивске грађе

Биљана Урошевић, архивски помоћник I врсте (у Центру за микрофилмовање архивске грађе)

Славица Анђелковић, архивски помоћник I врсте (на микрофилмовању)

 

Служба – Лабораторија за конзервацију и рестаурацију архивског и библиотечког материјала

Снежана Петров, конзерватор папира саветник – руководилац службе – Лабораторије за конзервацију и рестаурацију архивског и библиотечког материјала

Мила Борак, конзерватор/дипломирани конзерватор папира

Анита Пјевалица, рестауратор папира

Мирјана Станковић, рестауратор папира

 

Одељење за опште послове

Драган Анђелковић, домар/мајстор одржавања

Јасмина Танасковић, оператер технике

Тања Станковић, спремачица

Ана Маловић, спремачица

Марија Кувара, спремачица

Снежана Манић, спремачица

 

Служба за правне и административне послове

Нина Симић Јовановић, дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове

Марко Мак Пантелић, службеник за односе са јавношћу и маркетинг

Гордана Вујисић, архивски помоћник I врсте

Јелена Tодоровић, виши архивски помоћник (у Писарници)

 

Финансијско-рачуноводствена служба

Јованка Говедарица, руководилац финансијско-рачуноводствених послова – руководилац Финансијско-рачуноводствене службе

Милка Војводић, дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове

Дренка Филиповић, референт за финансијско-рачуноводствене послове