Писма из Трста

______________
Објављена архивска грађа
Писма из Трста

Никифор Вукадиновић Димитрију Руварцу.

Приређивачи: др Никола Марковић, Даница Филиповић, Српска православна црквена општина у Трсту, Архив Србије, Београд 2011, 90.

Тираж је распродат.