Попис становништва и пољопривреде у Срезу беличком 1863. године

______________
Заједничка издања
Попис становништва и пољопривреде у Срезу беличком 1863. године

Заједничко издање Историјског архива „Средње Поморавље”, Јагодина и Архива Србије

Приредили: Светлана Мишковић, мр Добривоје Јовановић, Историјски архив „Средње Поморавље”, Јагодина и Архив Србије, Јагодина–Београд 2017, 327.

Издање се продаје у Историјском архиву „Средње Поморавље”, Јагодина.