Попис становништва и пољопривреде у Срезу левачком 1863. године

______________
Заједничка издања
Попис становништва и пољопривреде у Срезу левачком 1863. године

Приредили: Саша Здравковић, Дејан Танић, Историјски архив „Средње Поморавље”, Јагодина и Архив Србије, Јагодина–Београд 2019, 201.

Издање се продаје у Историјском архиву „Средње Поморавље”, Јагодина.