04-04-2023

Пријављивање кандидата за полагање стручног испита у мајском испитном року

______________

Пријаве за полагање стручног испита у мајском испитном року могу се поднети Државном архиву Србије у периоду од 4. до 13. априла 2023. године.

Државни архив Србије, у складу са одредбама Правилника о програму и начину полагања стручног испита у делатности заштите културних добара („Сл. гласник РС“ бр. 83/20, у даљем тексту: Правилник), обавештава све установе да ће полагање стручног испита за кандидате у 2023. години бити организовано у мајском испитном року.

Полагање стручног испита се организује и спроводи у складу са одредбама чл. 4–15. Правилника. Ради благовременог организовања и спровођења полагања стручног испита, Државни архив Србије обавештава све заинтересоване установе да пријаве за полагање стручног испита могу поднети у периоду од 4. до 13. априла 2023. године, на адресу: Државни архив Србије, Комисија за полагање стручног испита у области заштите архивске грађе, Карнегијева 2, Београд, са ознаком „Пријава за полагање стручног испита” на обрасцу који се може преузети на крају овог текста.

Уз пријаву за полагање стручног испита, у складу са одредбама чл. 4. Правилника, достављају се:

  1. Оверена копија дипломе о стеченом образовању (оверена код нотара); 
  2. Потврда установе у којој је кандидат запослен, односно у којој се стручно оспособио на одговарајућим пословима, о дужини стручног оспособљавања; 
  3. Доказ о уплати средстава на име трошкова полагања стручног испита за кандидате који су у обавези да плаћају накнаду.

За кандидате из установа наведених у члану 52. став 1. Закона о архивској грађи и архивској делатности („Сл. гласник РС” бр. 6/2020) полагање се организује и спроводи без накнаде.
За кандидате из осталих установа које обављају делатност заштите архивске грађе у Републици Србији одлуком директора Државног архива Србије утврђени су трошкови полагања у износу од 25.000,00 динара.

Консултације ће бити одржане у Државном архиву Србије током априла 2023. године. Тачан датум полагања стручног испита одредиће Комисија за полагање стручног испита у области заштите архивске грађе, о чему ће накнадно бити обавештени сви кандидати који су поднели пријаве.

За све додатне информације контакт особа је технички секретар Комисије Ања Вулић, тел: 011/3370 781 (лок. 128); +381 62 422 851; e-mail: a.vulic@archives.org.rs.

Преузмите Образац пријаве за полагање стручног испита.