24-05-2023

Студенти Правног факултета у Државном архиву Србије

______________

Студенти Правног факултета Универзитета у Београду, заједно са доцентом др Нином Кршљанин, посетили су Државни архив Србије 24. маја 2023. године.

Студенти прве године Правног факултета Универзитета у Београду, у оквиру вежби из предмета Српска правна историја, присуствовали су предавању на ком су имали прилику да се упознају са значајем, историјатом и улогом Државног архива Србије. У Изложбеној сали Архива, у амбијенту поставке „Краљевина Србија и Јапан”, студентима су представљена оригинална документа значајна за проучавање српске правне историје, из 19. и с почетка 20. века, која се чувају у фондовима и збиркама Државног архива Србије. Државни архив чува оригинале устава из Кнежевине и Краљевине Србије, који су били излагани поводом Дана државности Републике Србије.

Међу документима приказаним студентима су: Уставни акт из 1808. године, закони о оснивању Врховног, Апелационог, као и окружних судова, документа која сведоче о настанку Грађанског законика у Кнежевини Србији 1844. године, Криминални (казнителни) законик за Књажество Србију из 1860, Закон о Народној скупштини из 1861, Закон о Државној архиви Краљевине Србије из 1898, као и Закон о Универзитету из 1905. године. Интересовање студената привукле су и рукописне белешке професора Правног факултета Милована Ђ. Миловановића и Живојина М. Перића.

Гости су обишли Депо I Државног архива где су могли да виде оригинал Устава Кнежевине Србије из 1835. године који је део Збирке раритета Државног архива Србије.

Будућим правницима је представљена и богата издавачка делатност Архива.

Предавање су одржали архивисти-историчари Ана Кос Вујовић и Дарко Пачавра. Циљ посете је био да се студентима прикаже разноврсност и обим грађе, важне за развој српске уставности и законодавства, која се чува у Државном архиву Србије и укаже на значај историјских извора за проучавање српске правне историје.