Услови куповине

______________

Путем сајта www.arhivsrbije.rs могуће је наручити издања Државног архива.

Цена издања је наведена уз свако издање. Важећи попусти истакнути су на сајту www.arhivsrbije.rs.

Након наручивања издања Државног архива Србије, на Вашу мејл адресу добићете аутоматски одговор „Државни архив Србије - поруџбеница “. У самом мејлу приказани су Ваши подаци и обрачун порученог. 

Издања Државног архива Србије можете купити искључиво уплатом на жиро рачун 840–31120845–93, модел: 97 позив на број: 3702351040174231400. Уколико плаћате преко интернета шифра плаћања је 253. Плаћање није могуће у просторијама Државног архива или поузећем.

По извршеној уплати, издања можете преузети лично у просторијама Државног архива Србије (Карнегијева 2) сваког радног дана од 9 до 15 сати, или Вам их можемо послати курирском службом, по важећем ценовнику.