Информативна средства Архива Србије

______________
Информативна средства о архивској грађи
Информативна средства Архива Србије

 • Збирка плаката 19 - 20. век, Аналитички инвентар 1 и регистри 1-2
 • Министарство финансија: Одељење промишљености – П, 1839–1863, Административно одељење –А, 1864–1918, Сумарни инвентар
 • Народно позориште у Београду 1868–1933, Аналитички инвентар 1-2
 • Министарство правде 1839–1918, Сумарни инвентар 1
 • Министарство правде 1839–1918, Сумарни инвентар 2
 • Главно казначејство 1836–1839, Сумарни инвентар
 • Народна скупштина 1858–1918, Сумарни инвентар
 • Илија Гарашанин 1819–1874, Аналитички и сумарни инвентар
 • Начелство округа шабачког 1839–1890, Сумарни инвентар
 • Књажеско српска агенција у Букурешту 1835–1863.
 • Заступништво Србије у Букурешту - Српско посланство у Букурешту 1863–1918, Сумарни инвентар
 • Народна канцеларија 1815–1826, Аналитички инвентар
 • Милутин Гарашанин 1843–1898, Лични фонд, Сумарни и аналитички инвентар
 • Државни савет 1835–1915, Сумарни инвентар
 • Збирка Мите Петровића 1711–1899,  Аналитички инвентар, књига 2, 1816–1835,
 • Збирка Мите Петровића 1711–1899, Аналитички инвентар, књига 3, 1820–1860
 • Збирка Мите Петровића 1711–1899, Аналитички инвентар, књига 4, 1815–1899
 • Збирка Мите Петровића 1711–1899, Регистри, књига 5
 • Владан Ђорђевић 1844–1930, Лични фонд, Аналитички инвентар
 • Суд општенародни српски у Крагујевцу 1820–1835, Аналитички инвентар 1-2
 • Средоточна војна команда 1835–1839, Аналитички инвентар

Приликом наручивања информативног средства путем сајта молимо  Вас да у напомени напишете назив инвентара за који сте заинтересовани.

Цена: 120.00 РСД

Цена са попустом: 84.00 РСД


Поручите

Молимо попуните сва поља са знаком (*)


Информативна средства Архива Србије

Категорија: Информативна средства о архивској грађи

Цена: 120.00 РСД

Цена са попустом: 84.00 РСД

Издања Државног архива Србије можете купити уплатом на жиро рачун 840–31120845–93, модел: 97 позив на број: 3702351040174231400.

Уколико плаћате преко интернета шифра плаћања је 253. Плаћање није могуће у просторијама Државног архива Србије.

По извршеној уплати, књиге можете преузети лично, или Вам их можемо послати курирском службом, по важећем ценовнику.

У случају личног преузимања, молимо Вас да то нагласите у пољу Напомена.