Драгиша Лапчевић. У фондовима и збиркама Архива Србије

______________
Подсећања
Драгиша Лапчевић. У фондовима и збиркама Архива Србије

Четврто коло. Књига 15.

Приређивач: Љубинка Шкодрић, Архив Србије, Београд 2017, 93.

Цена комплета четвртог кола библиотеке Подсећања: 1.200,00 РСД.

Цена комплета свих шест кола библиотеке Подсећања: 6.000,00 РСД.

Цена: 400.00 РСД


Поручите

Молимо попуните сва поља са знаком (*)


Драгиша Лапчевић. У фондовима и збиркама Архива Србије

Категорија: Подсећања

Цена: 400.00 РСД

Издања Државног архива Србије можете купити уплатом на жиро рачун 840–31120845–93, модел: 97 позив на број: 3702351040174231400.

Уколико плаћате преко интернета шифра плаћања је 253. Плаћање није могуће у просторијама Државног архива Србије.

По извршеној уплати, књиге можете преузети лично, или Вам их можемо послати курирском службом, по важећем ценовнику.

У случају личног преузимања, молимо Вас да то нагласите у пољу Напомена.