12-11-2013

„Србија – трајање и памћење“

______________

Изложба „Србија – трајање и памћење“ била је постављена у холу Дома Народне скупштине Републике Србије, од 12. новембра до 12. децембра 2013. године. На изложби је представљена архивска грађа из историје модерне српске државности. 

Изложена су документа која говоре о историји српске државе, друштва и културе, међу којима су: Карађорђево писмо Наполеону из 1809, Сретењски устав из 1835. и „Турски” устав из 1838. године, писма кнегиње Љубице, кнеза Милоша Обреновића и краљице Наталије Обреновић, пасош Вука Стефановића Караџића, Протокол заседања Светоандрејске скупштине из 1858, записници седница Министарског савета из 1862–1903, рукопис Нушићеве драме „Под облацима”, службенички лист Милутина Миланковића, дневник генерала Боже Јанковића из Балканских ратова, Лондонски уговор о миру закључен између Србије, Црне Горе, Грчке, Бугарске и Турске 1913. године, Регистар осуђиваних лица по основу резолуције ИБ-а, стенографске белешке урађене са магнетофонског записа посете Николае Чаушескуа Председништву СР Србије 16. новембра 1978. године, као и дневни ред последње седнице Централног комитета Савеза комуниста Србије из 1990. године.

Аутори изложбене поставке су стручњаци Архива Србије под руководством др Мирослава Перишића.