25-04-2012

„Два века модерне српске дипломатије”

______________

Поводом обележавања 200 година модерне српске дипломатије, Архив Србије је у сарадњи са Министарством спољних послова, Архивом Југославије и Историјским музејем Србије приредио изложбу у здању Министарства спољних послова. Реализацију изложбе су помогле бројне установе културе – Музеј историје Југославије, Народна библиотека Србије, Југословенска кинотека, Матица српска, Балканолошки институт САНУ, Филмске новости и Програмски архив Радио-телевизије Србијe.

Изложбену поставку чинила су документа, књиге, фотографије, предмети и архивски документарни филмови груписани у пет тематских целина: Устаничка Србија и Кнежевина Србија; Краљевина Србија; Краљевина СХС/Краљевина Југославија; Социјалистичка Југославија; Србија у 21. веку.

Архив Србије је за потребе изложбе припремио 107 докумената из периода Кнежевине и Краљевине Србије, међу којима су преписи хатишерифа из 1830. и 1833. године, устави из 1835, 1838, 1869. и 1888. године, Закон о устројству Књажеске канцеларије из 1839. којим се први пут уређују спољни послови, разне конвенције и уговори са страним државама. Истраживања и избор докумената су обавили Александар Марковић и др Мирослав Перишић. Аутор изложбене поставке је Озарија Марковић Лашић, а графички дизајнер изложбе Небојша Васиљевић.