15-12-2014

„Архив Србије књижевницима и композиторима“

______________

У дворишту зграде Архива у Карнегијевој улици од 15. децембра 2014. до 15. марта 2015. године била је постављена изложба „Архив Србије књижевницима и композиторима“, поводом обележавања годишњица рођења и смрти Бранислава Нушића, Стевана Мокрањца, Јована Скерлића, Ђорђа Поповића – Даничара и Даворина Јенка.

За потребе приређивања изложбе вршена су истраживања архивског материјала у фондовима и збиркама као и у књижном фонду Архива Србије. За изложбену поставку је коришћен и материјал из приватне породичне збирке Арнаутовић. Поставку чине факсимили указа, рукописа, писама, дипломатских извештаја, новинских чланака, нотних записа, фотографија. Издвајају се рукопис драме Под облацима Бранислава Нушића, као и његови извештаји из Сереза и Приштине где је био конзул, указ краља Милана Обреновића и берат султана Абдул Хамида II о постављењу Ђорђа Поповића за генералног конзула Краљевине Србије у Скопљу, нотни запис српске химне Даворина Јенка, упис Јована Скерлића у књигу истраживача Државне архиве.

Аутор изложбе је Јелица Рељић.